Høvleriet - 100årsjubileum

Sjøhusbygningen fra 1897. Opprinnelig bygd som sildesalteri. Med tillegg av nytt industribygg startet brødrene Stavland firmaet Haugesund damphøvleri, Dør og Vindusfabrikk i 1907.
Fabrikken har siden 1917 og fram til våre dager uten større endringer vært i kontinuerlig drift under navnet Haugesund Høvleri og Trælastforretning AS.